วันมหาธีรราชเจ้า

25 พ.ย.61 : นายไพรสณฑ์ มะโนยานะ รอง ผอ.สพป.แพร่ เขต 1 และคณะเจ้าหน้าที่ ร่วมกิจกรรม "วันสมเด็จพระมหาธีราชเจ้า " ประจำปี 2561 ณ ค่ายลูกเสือจังหวัดแพร่ เพื่อน้อมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณ ในพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 6 พระผู้พระราชทานกำเนิดลูกเสือไทย ประกอบด้วยผู้บังคับบัญชาลูกเสือ ลูกเสือและเนตรนารี จำนวน 750 นาย โดยมี นายพงศ์รัตน์ ภิรมย์รัตน์

พิจารณางบฯ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง

นายกนก อยู่สิงห์ รอง ผอ.สพป.แพร่ เขต 1 เป็นประธานการประชุมพิจารณาจัดตั้งงบประมาณปี 2563 งบลงทุน ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ร่วมกับประธานเครือข่ายการศึกษาทุกเครือข่ายในสังกัด ณ ห้องประชุมวาสนา สพป.แพร่ เขต 1

พิจารณางบประมาณฯ

นายกิตติพงศ์ ราชสิกข์ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาแพร่ เขต 1 เป็นประธานการประชุมพิจารณาจัดสรรงบประมาณฯ ประจำปีงบประมาณ 2562 ณ ห้องประชุมยมหิน สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาแพร่ เขต 1 เมื่อวันที่ 23 พฤศจิกายน 2561

ปฐมนิเทศฯ พี่เลี้ยงเด็กพิการ

นายกิตติพงศ์ ราชสิกข์ ผอ.สพป.แพร่ เขต 1 ปฐมนิเทศลูกจ้างชั่วคราวจากเงินงบประมาณรายจ่าย สังกัด สพฐ. ตำแหน่งพี่เลี้ยงเด็กพิการสำหรับโรงเรียนทั่วไปจัดการเรียนรวม สังกัด สพป.แพร่ เขต 1 จำนวน 48 ตำแหน่ง ณ ห้องประชุมสักทอง สพป.แพร่ เขต 1

สรรหาพี่เลี้ยงเด็กพิการ

นายไพรสณฑ์ มะโนยานะ รอง ผอ.สพป.แพร่ เขต 1 เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการดำเนินการสรรหาลูกจ้าชั่วคราวจากเงินงบประมาณรายจ่าย สังกัด สพฐ. ตำแหน่งพี่เลี้ยงเด็กพิการสำหรับโรงเรียนทั่ไปจัดการเรียนรวม สังกัด สพป.แพร่ เขต 1 เมื่อวันที่ 21 พฤศจิกายน 2561 ณ ห้องประชุมโกศล สพป.แพร่ เขต 1

พิจารณางบ

นายกิตติพงศ์ ราชสิกข์ ผอ.สพป.แพร่ เขต 1 เป็นประธานการประชุมพิจารณาจัดตั้งงบประมาณ ปีงบประมาณ 2563 งบลงทุน ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ณ ห้องประชุมวาสนา สพป.แพร่ เขต 1 ผู้เข้าร่วมประชุมประกอบด้วยเจ้าหน้าที่และประธานเครือข่ายการศึกษาทุกเครือข่ายในสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาแพร่ เขต 1 เมื่อวันที่ 21 พฤศจิกายน 2561

เปิดกีฬา สพฐ.เกมส์

สพป.แพร่ เขต 1 ร่วมกับหน่วยงานทางการศึกษาในจังหวัดแพร่ จัดการแข่งขันกีฬา สพฐ.เกมส์ 2561 จังหวัดแพร่ ระหว่างวันที่ 16-19 พฤศจิกายน 2561  โดยจัดแข่งขันกีฬาฟุตบอล วอลเลย์บอล เซปักตะกร้อ ฟุตซอล และบาสเกตบอล ณ สนามกีฬา อบจ.แพร่ และสนามโรงเรียนเทศบาลวัดเหมืองแดง เพื่อส่งเข้าแร่วมแข่งขันในระดับภาคเหนือ ณ จังหวัดสุโขทัย

หน้า

หนังสือราชการ

ประชาสัมพันธ์ / จัดซื้อจัดจ้าง

ผลงานวิชาการ

Subscribe to Front page feed