พระราชกรณียกิจ พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร
มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร

 

โครงการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดในสถานศึกษา

18 สิงหาคม 2564 นายอภิรักษ์ อิ่มจิตอนุสรณ์ ผอ.สพป.แพร่ เขต 1 เป็นประธานในพิธีเปิดการอบรมโครงการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดในสถานศึกษา ประจำปีงบประมาณ 2564 (กิจกรรมค่ายเสริมสร้างทักษะชีวิต ปลูกพลัง Kid พิชิตปัญหายาเสพติดในสถานศึกษา) พร้อมทั้งให้โอวาทแก่นักเรียนที่เข้าร่วมโครงการ ณ ห้องประชุมโรงเรียนวัดกาญจนาราม(ประชานุทิศ) อ.เมือง จ.แพร่ โดยมีนางสาวกาญจนา กัญจนวัฒน์ ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดกาญจนาราม(ประชานุทิศ) เป็นผู้กล่าวต้อนรับและราย

โครงการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดในสถานศึกษา

​17 สิงหาคม 2564 นายอภิรักษ์ อิ่มจิตอนุสรณ์ ผอ.สพป.แพร่ เขต 1 เป็นประธานในพิธีเปิดการอบรมโครงการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดในสถานศึกษา ประจำปีงบประมาณ 2564 (กิจกรรมค่ายเสริมสร้างทักษะชีวิต ปลูกพลัง Kid พิชิตปัญหายาเสพติดในสถานศึกษา) พร้อมทั้งให้โอวาทแก่นักเรียนที่เข้าร่วมโครงการ ณ ห้องประชุมโรงเรียนบ้านแม่ทราย(คุรุราษฎร์เจริญวิทย์) อ.ร้องกวาง จ.แพร่ โดยมีนายสงวน จันทอน ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านแม่ทราย(คุรุราษฎร์เจริญวิทย์) เป็นผู้กล่าว

"ผู้ว่าแพร่พาเข้าวัด ประชารัฐร่วมใจใฝ่รักษาศีล 5"

​16 สิงหาคม 2564 นายอภิรักษ์ อิ่มจิตอนุสรณ์ ผอ.สพป.แพร่ เขต 1 ร่วมกิจกรรมทำบุญตักบาตรตามโครงการ "ผู้ว่าแพร่พาเข้าวัด ประชารัฐร่วมใจใฝ่รักษาศีล 5" ภายใต้โครงการ วัด ประชา รัฐ สร้างสุข จังหวัดแพร่ ประจำปี พ.ศ. 2564 ณ วัดบุญรักษา อ.

รับชมการถ่ายทอดสด งานแถลงข่าว“จุดยืนลดภาระทางการศึกษา”

16 สิงหาคม 2564 นายอภิรักษ์ อิ่มจิตอนุสรณ์ ผอ.สพป.แพร่ เขต 1 นายกนก อยู่สิงห์ นางกนิษฐ์ฎา ฐานะวุฒิกุล นายพิทักษ์ กาวีวน รองผอ.สพป.แพร่ เขต 1 ผู้อำนวยการกลุ่ม บุคลากร สพป.แพร่ เขต 1 และผู้อำนวยกานสถานศึกษาในสังกัด สพป.แพร่ เขต 1 ร่วมรับชมการถ่ายทอดสด งานแถลงข่าว“จุดยืนลดภาระทางการศึกษา” ตั้งแต่เวลา 09.00 น. ผ่านช่องทางการรับชมออนไลน์

การประชุมชี้แจงการสร้างเสริมความปลอดภัยในมิติส่วนตัว สังคม และสุขภาพจิตนักเรียนด้วยระบบการแนะแนวและ School Health HERO

13 สิงหาคม 2564 นายอภิรักษ์  อิ่มจิตอนุสรณ์ ผอ.สพป.แพร่ เขต 1 นางกนิษฐ์ฎา  ฐานะวุฒิกุล นายพิทักษ์  กาวีวน  รอง ผอ.สพป.แพร่ เขต 1 ผู้อำนวยการกลุ่ม และบุคลากรที่เกี่ยวข้องร่วม การประชุมชี้แจงการสร้างเสริมความปลอดภัยในมิติส่วนตัว สังคม และสุขภาพจิตนักเรียน ด้วยระบบการแนะแนวและ School Health HERO โดยสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ

การฉีดวัคซีนเพื่อเป็นการสร้างภูมิคุ้มกันป้องกันการติดเชื้อและการแพร่ระบาด ของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019

11 สิงหาคม 2564 นายอภิรักษ์ อิ่มจิตอนุสรณ์ ผอ.สพป.แพร่ เขต 1 นายกนก อยู่สิงห์ รอง ผอ.สพป.แพร่ เขต 1 ตรวจเยี่ยม ให้กำลังใจครูและบุคลากรทางการศึกษา สังกัด สพป.แพร่ เขต 1 ครูโรงเรียนเอกชน (สช.) ที่เข้ารับการฉีดวัคซีนเพื่อเป็นการสร้างภูมิคุ้มกันป้องกันการติดเชื้อและการแพร่ระบาด ของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) และควบคุมดูแลดำเนินการในการจัดเตรียมสถานที่ แก่บุคลากรทางการแพทย์ จากโรงพยาบาลแพร่ ในการดำเนินการฉีดวัคซีนเพื่อให้เป็นไปต

การประชุมผ่านระบบการสื่อสารสองทาง (Video Conference)

11 สิงหาคม 2564 นายอภิรักษ์  อิ่มจิตอนุสรณ์ ผอ.สพป.แพร่ เขต 1 นางกนิษฐ์ฎา  ฐานะวุฒิกุล นายพิทักษ์  กาวีวน รอง ผอ.สพป แพร่ เขต 1 พร้อมด้วยศึกษานิเทศก์ที่เกี่ยวข้อง ร่วมรับฟังการประชุมผ่านระบบการสื่อสารสองทาง (Video Conference) เพื่อชี้แจงการดำเนินการขับเคลื่อนนโยบายการพัฒนาคุณภาพการจัดการเรียนการสอนวิถีใหม่ ในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัส โคโรนา 2019 (COVID-19) ณ ห้องกระดังงา สพป.แพร่ เขต 1

หน้า

หนังสือราชการ

ประชาสัมพันธ์ / จัดซื้อจัดจ้าง

ผลงานวิชาการ

Subscribe to Front page feed