ทำบุญตักบาตร

2 เมษายน 2562 ข้าราชการกลุ่มอำนวยการ สพป.แพร่ เขต 1 ร่วมพิธีทำบุญตักบาตรข้าวสารอาหารแห้ง บริเวณหน้าวัดพระบาทมิ่งเมืองวรวิหาร อ.เมือง จ.แพร่ เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแด่ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เนื่องในวันคล้ายวันพระราชสมภพ วันที่ 2 เมษายน 2562 เพื่อแสดงออกถึงความจงรักภักดี และสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณที่พระองค์ทรงมีต่อปวงชนชาวไทย อีกทั้งเป็นการเทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย์ ซึ่งเป็นศูนย์รวมจิตใจของคนไทยทั้งชาติ

วันข้าราชการพลเรือน

1 เมษายน 2562 นายเสน่ห์ ศรีเทพ ผู้อำนวยการกลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์ และข้าราชการในกลุ่ม ร่วมงานวันข้าราชการพลเรือน ณ หอประชุมตรีเทพ โรงเรียนป่าไม้แพร่ อ.เมืองแพร่ จ.แพร่

ประชุมพิจารณาลูกจ้างชั่วคราว

1 เมษายน 2562 นายกนก อยู่สิงห์ รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาแพร่ เขต 1 เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการประเมินผลการปฏิบัติงานลูกจ้างชั่วคราวใน สพป.แพร่ เขต 1 ณ ห้องประชุมวาสนา สพป.แพร่ เขต 1

พุธเช้า ข่าว สพฐ.

นายกนก อยู่สิงห์ รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาแพร่ เขต 1 พร้อมด้วย ผอ.กลุ่มฯ และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง รับชมรายการ "พุธเช้า...ข่าว สพฐ." ประจำวันพุธที่ 27 มีนาคม 2562 ณ ห้องประชุมวีดีโอคอนเฟอร์เร้นส์ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาแพร่ เขต 1

เลื่อนขั้นเงินเดือน

25 มี.ค.62 นายกิตติพงศ์ ราชสิกข์ ผอ.สพป.แพร่ เขต 1 เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการบริหารวงเงินการเลื่อนเงินเดือนข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 1/2562 ณ ห้องประชุมวาสนา สพป.แพร่ เขต 1 ผู้เข้าร่วมประชุมประกอบด้วยตัวแทนผู้บริหารสถานศึกษา ตัวแทนข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ผอ.กลุ่ม และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง

คัดเลือกบุคลากร 38ค(2)

22 มี.ค.62 สพป.แพร่ เขต 1 ดำเนินการคัดเลือกบุคลากรทางการศึกษา 38ค(2) โดยวิธีการสอบสัมภาษณ์และวิธีการประเมินผลงาน จำนวน 6 ตำแหน่ง ได้แก่ ตำแหน่งนักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการพิเศษและชำนาญการ นักวิชาการพัสดุชำนาญการพิเศษและชำนาญการ นักวิชาการตรวจสอบภายในชำนาญการ และนิติกรชำนาญการ โดยมี ผู้อำนวยการกลุ่มฯ และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง เป็นคณะกรรมการฯ 

ประชุมวางแผนการอบรม

21 มี.ค.62 นายกิตติพงศ์ ราชสิกข์ ผอ.สพป.แพร่ เขต 1 เป็นประธานการประชุมการดำเนินการจัดอบรม เรื่อง "สถาบันพระมหากษัตริย์กับประเทศไทย" โดยมี นายกัมปนาท ศรีเชื้อ ผอ.สพป.แพร่ เขต 2 พร้อมด้วยบุคลากรที่มีส่วนเกี่ยวข้องจาก สพป.แพร่ เขต 1 เขต 2 และ สพม.เขต 37 เข้าร่วมประชุม ณ ห้องประชุมโกศล สพป.แพร่ เขต 1

หน้า

หนังสือราชการ

ประชาสัมพันธ์ / จัดซื้อจัดจ้าง

ผลงานวิชาการ

Subscribe to Front page feed