ตรวจความพร้อม

29 พฤษภาคม 2563 นายอภิรักษ์ อิ่มจิตอนุสรณ์ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาแพร่ เขต 1 พร้อมด้วย นางภณิดา ทองประไพ น.ส.จิรฐา ศรีภานุมาต ศึกษานิเทศก์ สพป.แพร่ เขต 1 ออกตรวจเยี่ยมความพร้อมและอุปสรรคปัญหาของนักเรียนในการเรียนออนไลน์ พร้อมทั้งได้มอบเงินจำนวนหนึ่งเป็นทุนการศึกษาให้กับนักเรียนโรงเรียนรัฐราษฎร์บำรุง

เยี่ยมบ้านนักเรียน

29 พฤษภาคม 2563 นายอภิรักษ์ อิ่มจิตอนุสรณ์ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาแพร่ เขต 1 พร้อมด้วย นางภณิดา ทองประไพ น.ส.จิรฐา ศรีภานุมาต ศึกษานิเทศก์ สพป.แพร่ เขต 1 ออกเยี่ยมบ้านนักเรียน กรณีนักเรียนโรงเรียนรัฐราษฎร์บำรุง-โรงเรียนบ้านนาแหลม ไม่มีอุปกรณ์การเรียนออนไลน์ ซึ่ง นายอนุสรณ์ พรมรังกา ผู้อำนวยการโรงเรียนรัฐราษฎร์บำรุง และคณะครู ได้ดำเนินการมอบเครื่องรับโทรทัศน์และกล่องรับสัญญาณดิจ

ประชุมชี้แจงทำความเข้าใจพี่เลี้ยงเด็กพิการ

29 พฤษภาคม 2563 นายอภิรักษ์ อิ่มจิตอนุสรณ์  ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาแพร่ เขต 1 เป็นประธานการประชุมเพื่อรับทราบคำชี้แจงเพื่อสร้างความเข้าใจ แนวทาง  การบริหาร  คุณสมบัติ และบทบาทหน้าที่ของพี่เลี้ยงเด็กพิการฯ  ณ ห้องประชุมยมหิน สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาแพร่ เขต 1

บริหารอัตรากำลังในสถานศึกษาระดับเขตพื้นที่

27 พฤษภาคม 2563 นายอภิรักษ์ อิ่มจิตอนุสรณ์ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาแพร่ เขต 1 เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการบริหารอัตรากำลังในสถานศึกษาระดับเขตพื้นที่การศึกษา สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาแพร่ เขต 1 ครั้งที่ 3/2563 ณ ห้องประชุมสักทอง สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาแพร่ เขต 1

พิจารณาการขอรับการจัดสรรงบประมาณ งบกระตุ้นเศรษฐกิจ

27 พฤษภาคม 2563 นายอภิรักษ์ อิ่มจิตอนุสรณ์ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาแพร่ เขต 1 เป็นประธานการประชุมพิจารณาขอเสนอขอรับการจัดสรรงบประมาณ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 งบกระตุ้นเศรษฐกิจ ณ ห้องประชุมโกศล สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาแพร่ เขต 1

พุธเช้า...ข่าว สพฐ. ครั้งที่ 20/2563

นายอภิรักษ์ อิ่มจิตอนุสรณ์ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาแพร่ เขต 1 พร้อมด้วยบุคลากรที่เกี่ยวข้อง รับชมการถ่ายทอดสดทางไกล รายการ “พุธเช้า...ข่าว สพฐ.” ครั้งที่ 20/2563 ประจำวันพุธที่ 27 พฤษภาคม 2563 หลังจากรับชมรายการ “พุธเช้า...ข่าว สพฐ.” เป็นการประชุมทีมบริหารเพื่อแจ้งข้อราชการและแจ้งงานของแต่ละกลุ่มเพื่อนำนโยบายไปสู่การปฏิบัติ

ประชุมคณะกรรมการส่วนอำนวยการประจำศูนย์บัญชาการเหตุการณ์จังหวัดแพร่

26 พฤษภาคม 2563 นายอภิรักษ์ อิ่มจิตอนุสรณ์ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาแพร่ เขต 1 เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการส่วนอำนวยการประจำศูนย์บัญชาการเหตุการณ์จังหวัดแพร่ (เชื้อไวรัสโคโรนา 2019/โควิด 19) ครั้งที่ 19/2563 และคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดแพร่ ครั้งที่ 21/2563 ณ ห้องประชุมจดหมายเหตุ ชั้น 2 ศาลากลางจังหวัดแพร่ โดยมี นางกานต์เปรมปรีด์ ชิตานนท์ ผู้ว่าราชกาจังหวัดแพร่ เป็นประธานการประชุม

หน้า

หนังสือราชการ

ประชาสัมพันธ์ / จัดซื้อจัดจ้าง

ผลงานวิชาการ

Subscribe to Front page feed