เอกสารโรงเรียน

รายงานงบทดลองจ่ายรายเดือน สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาแพร่ เขต 1

รายงานงบทดลองจ่ายรายเดือน สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาแพร่ เขต 1

สิ่งที่แนบมาด้วย : รายงานงบทดลองจ่ายรายเดือน.pdf

การปรับปรุงเอกสารหลักเกณฑ์การคำนวนราคากลางงานก่อสร้างของทางราชการ ที่ กค 0405.3/ว 83 (15 มีนาคม 2560)

แนวทางและวิธีปฏิบัติรายระเอียดประกอบการกำหนดราคากลาง(316หน้า).pdf

หลักเกณฑ์การคำนวณราคากลางงานก่อสร้างอาคาร(316หน้า).pdf

ทั้งนี้ สามารถดาวน์โหลดเอกสารเพิ่มเติมเกี่ยวกับการคำนวนราคากลางอื่นๆ หนังสือเวียนและมติ ครม. ได้ที่เว็ปไซต์ระบบการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ(www.gprocurement.go.th)

หัวข้อ ข้อมูลการจัดซื้อจัดจ้าง/ราคากลางก่อสร้าง/

ประกาศผลการสอบราคาซื้อ เลขที่ 3/2559 สอบราคาซื้อหนังสือวารสารและตำราและวัสดุทางการศึกษาสำหรับโรงเรียน

ประกาศผลการสอบราคาซื้อ เลขที่ 3/2559 สอบราคาซื้อหนังสือวารสารและตำราและวัสดุทางการศึกษาสำหรับโรงเรียน

สิ่งที่แนบมาด้วย: 
ประกาศ.pdf

เอกสาร สอบราคาซื้อ เลขที่ 3/2559 สอบราคาซื้อหนังสือวารสารและตำราและวัสดุทางการศึกษาสำหรับโรงเรียน

เอกสาร สอบราคาซื้อ เลขที่ 3/2559 สอบราคาซื้อหนังสือวารสารและตำราและวัสดุทางการศึกษาสำหรับโรงเรียน

สิ่งที่แนบมาด้วย: 
ประกาศ.pdf

แบบรายงานแผนการจักซื้อจัดจ้าง สพป.แพร่ เขต 1 ประจำปีปีงบประมาณ 2560

แบบรายงานแผนการจักซื้อจัดจ้าง สพป.แพร่ เขต 1 ประจำปีปีงบประมาณ 2560

สิ่งที่แนบมาด้วย: 
ประกาศ.pdf

(ประกาศ)สพป.แพร่ เขต 1 เรื่อง สอบราคาจ้างปรับปรุงอาคารสำนักงานและอาคารอเนกประสงค์(งานหลังคา)

(ประกาศ)สพป.แพร่ เขต 1 เรื่อง สอบราคาจ้างปรับปรุงอาคารสำนักงานและอาคารอเนกประสงค์(งานหลังคา)

สิ่งที่แนบมาด้วย:
ประกาศ.pdf

 

(ประชาสัมพันธ์) แจ้งการแต่งการสำหรับค่ายเยาวชน"คนดีของแผ่นดิน" วันที่ 19-20 ส.ค. 2559

นักเรียนที่จะทำการเข้าค่ายเยาวชน"คนดีของแผ่นดิน" และการอบรม ป.ป.ช.สพฐ.น้อย ในระหว่างวันที่ 19-20 สิงหาคม 2559 ณ โรงเรียนบ้านแต ให้นักเรียนแต่งกายเสื้อยึดกางเกงวอร์ม

(ประชาสัมพันธ์) โรงเรียนบ้านถิ่น(ถิ่นวิทยาคาร) จัดกิจกรรมอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมในปีการศึกษา 2558 และสถานีโทรทัศน์ ททบ.5 ได้มาอัดเทปรายการ"ช่วยโลกช่วยเรา" 3 เรื่องคือ การประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุเหลือใช้ การทำปุ๋ยหมักอินทรีย์ และการปลูกผักกางมุ้ง

โรงเรียนบ้านถิ่น(ถิ่นวิทยาคาร) จัดกิจกรรมอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมในปีการศึกษา 2558 และสถานีโทรทัศน์ ททบ.5 ได้มาอัดเทปรายการ"ช่วยโลกช่วยเรา" 3 เรื่องคือ การประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุเหลือใช้ การทำปุ๋ยหมักอินทรีย์ และการปลูกผักกางมุ้ง

หน้า

Subscribe to เอกสารโรงเรียน