ข่าวประชาสัมพันธ์สำนักงาน

รับรายงานตัวข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งบุคลากรทางการศึกษาอื่นตามมาตรา 38 ค (2)

26 ธันวาคม 2565 นายอภิรักษ์ อิ่มจิตอนุสรณ์ ผอ.สพป.แพร่ เขต 1 รับรายงานตัวข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งบุคลากรทางการศึกษาอื่นตามมาตรา 38 ค (2) ราย นายนาวิทย์ สมบัตินันท์ เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน สพม.แพร่ ซึ่งย้ายมาดำรงตำแหน่งเจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน สพป.แพร่ เขต 1

ประชุมหารือแนวทางการดำเนินงานจัดกิจกรรมงานวันครู ส่วนภูมิภาค ครั้งที่ 67

26 ธันวาคม 2565 นายอภิรักษ์ อิ่มจิตอนุสรณ์ ผอ.สพป.แพร่ เขต 1 เข้าร่วมประชุมหารือแนวทางการดำเนินงานจัดกิจกรรมงานวันครู ส่วนภูมิภาค ครั้งที่ 67 พ.ศ.2566 ของจังหวัดแพร่ ในหัวข้อ "พลังครู คือพลังหัวใของการพลิกโฉมคุณภาพการศึกษา : Teacher'Power is the Heart of Transfoming the Educational Quality" ณ ห้องประชุมอาคารเจ้าหลวง โรงเรียนพิริยาลัยจังหวัดแพร่

ประชุมหารือแนวทางการดำเนินงานจัดกิจกรรมงานวันครู ส่วนภูมิภาค ครั้งที่ 67

26 ธันวาคม 2565 นายอภิรักษ์  อิ่มจิตอนุสรณ์ ผอ.สพป.แพร่ เขต 1 เข้าร่วมประชุมหารือแนวทางการดำเนินงานจัดกิจกรรมงานวันครู ส่วนภูมิภาค ครั้งที่ 67 พ.ศ.2566 ของจังหวัดแพร่ ในหัวข้อ "พลังครู คือพลังหัวใของการพลิกโฉมคุณภาพการศึกษา : Teacher'Power is the Heart of Transfoming the Educational Quality" ณ ห้องประชุมอาคารเจ้าหลวง โรงเรียนพิริยาลัยจังหวัดแพร่

 

การประชุมคณะกรรมการพิจารณาคัดเลือกบุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อเป็นอนุกรรมการข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ใน อ.ก.ค.ศ. เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาแพร่ เขต 1 ครั้งที่ 1/2565

วันที่ 23 ธันวาคม 2565 เวลา 14.00 น. นายอภิรักษ์ อิ่มจิตอนุสรณ์ ผอ.สพป.แพร่ เขต 1 เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการพิจารณาคัดเลือกบุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อเป็นอนุกรรมการข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ใน อ.ก.ค.ศ.

การประชุมคณะกรรมการการเสนอชื่อบุคคลเพื่อคัดเลือกเป็นอนุกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ ใน อ.ก.ค.ศ. เขตพื้นที่การศึกษา

วันที่ 23 ธันวาคม 2565 เวลา 13.00 น. นายอภิรักษ์ อิ่มจิตอนุสรณ์ ผอ.สพป.แพร่ เขต 1 เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการการเสนอชื่อบุคคลเพื่อคัดเลือกเป็นอนุกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ ใน อ.ก.ค.ศ. เขตพื้นที่การศึกษา ณ ห้องประชุมกระดังงา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาแพร่ เขต 1 โดยมีนายไตรยศ เสรีรักษ์ รอง ผอ.สพป.แพร่ เขต 1 ผู้อำนวยการกลุ่ม ผู้บริหารสถานศึกษา และบุคลากรที่ได้รับการแต่งตั้งเป็นคณะกรรมการเข้าร่วมประชุม

มอบหนังสือประวัติศาสตร์ชาติไทย ฉบับสมบูรณ์ ปี 2565

วันที่ 23 ธันวาคม 2565 นายอภิรักษ์ อิ่มจิตอนุสรณ์ ผอ.สพป.แพร่ เขต 1 เป็นประธานในการมอบหนังสือประวัติศาสตร์ชาติไทย ฉบับสมบูรณ์ ปี 2565 ให้โรงเรียนในสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาแพร่ เขต 1 นำไปเผยแพร่สร้างการรับรู้โดยมุ่งเน้นการส่งเสริม ให้เด็กและเยาวชนได้เรียนรู้เป็นพิเศษ เพื่อให้เด็กและเยาวชนได้เกิดความรักชาติและมีความกตัญญูกตเวที ต่อบรรพบุรุษไทย สนองตอบต่อยุทธศาสตร์ชาติ(พ.ศ.2561-2580) โดยจัดกิจกรรมส่งเสริมการเรียนรู้เกี่ยวกับหนังสือประวั

การประชุมสัมมนาเชิงปฏิบัติการผู้บริหารเขตพื้นที่การศึกษา ผู้บริหารสถานศึกษา และบุคลากรทางการศึกษา ในสังกัด ครั้งที่ 2/2565

23 ธันวาคม 2565 นายอภิรักษ์ อิ่มจิตอนุสรณ์ ผอ.สพป.แพร่ เขต 1 เป็นประธาน การประชุมสัมมนาเชิงปฏิบัติการผู้บริหารเขตพื้นที่การศึกษา ผู้บริหารสถานศึกษา และบุคลากรทางการศึกษา ในสังกัด ครั้งที่ 2/2565 โดยมี นางกนิษฐ์ฎา ฐานะวุฒิกุล นายไตรยศ เสรีรักษ์ นายพิทักษ์ กาวีวน รอง ผอ.สพป.แพร่ เขต 1 ผู้อำนวยการกลุ่ม ผู้บริหารสถานศึกษา และบุคลากรทางการศึกษา ในสังกัด เข้าร่วมการประชุมฯ ณ ห้องประชุมชักทอง สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาแพร่ เขต 1

ร่วมพิธีเปิดศูนย์ปฏิบัติการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลปีใหม่ พ.ศ.2566

21 ธันวาคม 2565 นายอภิรักษ์ อิ่มจิตอนุสรณ์ ผอ.สพป.แพร่ เขต 1 ร่วมพิธีเปิดศูนย์ปฏิบัติการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลปีใหม่ พ.ศ.2566 ระว่างวันที่ 29 ธันวาคม 2565 - 4 มกราคม 2566 ณ บริเวณถนนไชยบูรณ์(หน้าศาลากลางจังหัดแพร่) ต.ในเวียง อ.เมืองแพร่ จ.แพร่ โดยมี นายธาตรี บุญมาก รองผู้ว่าราชการจังหวัดแพร่ เป็นประธานในพิธี

รับชมรายการ “พุธเช้าข่าว สพฐ.” ครั้งที่ 45/2565

21 ธันวาคม 2565 นายอภิรักษ์ อิ่มจิตอนุสรณ์ ผอ.สพป.แพร่ เขต 1 พร้อมด้วยนางกนิษฐ์ฎา ฐานะวุฒิกุล นายไตรยศ เสรีรักษ์ นายพิทักษ์ กาวีวน รอง ผอ.สพป.แพร่ เขต 1 ผู้อำนวยการกลุ่ม/ผู้อำนวยการหน่วยตรวจสอบภายใน และบุคลากรที่เกี่ยวข้อง ร่วมรับชมรายการ “พุธเช้าข่าว สพฐ.” ครั้งที่ 45/2565 ประจำวันพุธที่ 21 ธันวาคม 2565 ผ่านระบบ Video Conference Zoom เพื่อรับฟังข้อราชการของ สพฐ. และขับเคลื่อน ติดตาม การปฏิบัติงานตามนโยบาย จาก สพฐ.

ให้การต้อนรับ ดร.สุรศักดิ์ อินศรีไกร ผู้ตรวจราชการกระทรวงศึกษาธิการ และคณะ

20 ธันวาคม 2565 นายอภิรักษ์ อิ่มจิตอนุสรณ์ ผอ.สพป.แพร่ เขต 1 พร้อมด้วย นางกนิษฐ์ฎา ฐานะวุฒิกุล นายไตรยศ เสรีรักษ์ นายพิทักษ์ กาวีวน รอง ผอ.

หน้า

Subscribe to ข่าวประชาสัมพันธ์สำนักงาน