ข่าวประชาสัมพันธ์สำนักงาน

เวทีเสวนาการสืบค้นตำราปฏิทินเมืองแพร่ ครั้งที่ 3

19 สิงหาคม 2565 นายพิทักษ์ กาวีวน รอง ผอ.สพป.แพร่ เขต 1 เข้าร่วมการประชุมเวทีเสวนาการสืบค้นตำราปฏิทินเมืองแพร่ ครั้งที่ 3 ณ ห้องนครา พาวิเลียน โรงแรมแพร่นครา อ.เมือง จ.แพร่ โดยมี นางสาวนิติยา พงษ์พานิช รองผู้ว่าราชการจังหวัดแพร่ เป็นประธาน

ประเมินสัมฤทธิผลการปฏิบัติงานในหน้าที่ตำแหน่งผู้อำนวยการสถานศึกษาในช่วงระยะเวลา 1 ปี ครั้งที่ 1

วันที่ 19 สิงหาคม 2565 นายอภิรักษ์ อิ่มจิตอนุสรณ์ ผอ.สพป.แพร่ เขต 1 เป็นประธานการประเมินสัมฤทธิผลการปฏิบัติงานในหน้าที่ตำแหน่งผู้อำนวยการสถานศึกษาในช่วงระยะเวลา 1 ปี ครั้งที่ 1 ของ นายอนุวัฒ คำยวง ผอ.โรงเรียนแม่คำมีตำหนักธรรม (ตำหนักธรรมวิทยาคาร) โดยมี นางกนิษฐ์ฎา ฐานะวุฒิกุล รอง ผอ.สพป.แพร่ เขต 1 นายทวี มะทะ ผอ.โรงเรียนบ้านสุพรรณ เป็นคณะกรรมการประเมิน

การประชุมกลุ่มเครือข่ายการศึกษายมเหนือ ประจำปีการศึกษา 2565

19 สิงหาคม 2565 นายอภิรักษ์ อิ่มจิตอนุสรณ์ ผอ.สพป.แพร่ เขต 1 เป็นประธานการประชุมกลุ่มเครือข่ายก

ตัดสินการประกวดวาดภาพระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น(ม.1-ม.3) ตามโครงการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดในสถานศึกษา

19 สิงหาคม 2565 นางกนิษฐ์ฎา ฐานะวุฒิกุล รอง ผอ.สพป.แพร่ เขต 1 พร้อมด้วย นางพัทธ์ธีรา บุญทน นักประชาสัมพันธ์ชำนาญการพิเศษ ปฏิบัติหน้าที่ ผอ.กลุ่มส่งเสริมการศึกษาทางไกลฯ นางภณิดา ทองประไพ ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ และ นายกฤษกร กองคำ นักวิชาการศึกษา ร่วมพิจารณาตัดสินการประกวดวาดภาพระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น(ม.1-ม.3) ตามโครงการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดในสถานศึกษา กิจกรรมการประกวดวาดภาพ ใน

ประเมินสัมฤทธิผลการปฏิบัติงานในหน้าที่ตำแหน่งรองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา สังกัด สพฐ. ในระยะเวลา 1 ปี ครั้งที่ 1 ประจำเขตตรวจราชการที่ 16

18 สิงหาคม 2565 นายอภิรักษ์ อิ่มจิตอนุสรณ์ ผอ.สพป.แพร่ เขต 1 เป็นคณะกรรมการประเมินสัมฤทธิผลการปฏิบัติงานในหน้าที่ตำแหน่งรองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา สังกัด สพฐ.

ร่วมพิธีเปิดงาน "สพฐ. ติดอาวุธความรู้ให้เด็กไทยทุกคนอ่านออกเขียนได้"

18 สิงหาคม 2564 นางกนิษฐ์ฎา ฐานะวุฒิกุล รอง ผอ.สพป.แพร่ เขต 1 พร้อมด้วยศึกษานิเทศก์ที่รับผิดชอบงานภาษาไทย สพป.แพร่ เขต 1 ร่วมพิธีเปิดงาน "สพฐ.

ต้อนรับ พลเรือเอก พงษ์เทพ หนูเทพ องคมนตรี ประธานกรรมการบริหาร มูลนิธิราชประชานุเคราะห์ในพระบรมราชูปถัมภ์

17 สิงหาคม 2565 นายอภิรักษ์ อิ่มจิตอนุสรณ์ ผอ.สพป.แพร่ เขต 1 ร่วมเป็นเกียรติในการต้อนรับ พลเรือเอก พงษ์เทพ หนูเทพ องคมนตรี ประธานกรรมการบริหาร มูลนิธิราชประชานุเคราะห์ในพระบรมราชูปถัมภ์ และคณะจากส่วนกลาง ในโอกาสตรวจเยี่ยมโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 25 จังหวัดแพร่ ณ โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 25 จังหวัดแพร่

การประชุมพิจารณาปรับแผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ไตรมาสที่ 4 ให้สอดคล้องกับนโยบายและกรอบวงเงินที่ได้รับจัดสรร

17 สิงหาคม 2565 นายไตรยศ เสรีรักษ์ รอง ผอ.สพป.แพร่ เขต 1 เป็นประธานการประชุมพิจารณาปรับแผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ไตรมาสที่ 4 ให้สอดคล้องกับนโยบายและกรอบวงเงินที่ได้รับจัดสรร ณ ห้องกระดังงา สพป.แพร่ เขต 1 โดยมี นางกนิษฐ์ฎา ฐานะวุฒิกุล นายพิทักษ์ กาวีวน รอง ผอ.สพป.แพร่ เขต 1 ผอ.กลุ่ม/ผอ.หน่วยตรวจสอบภายใน ผู้รับผิดชอบและเจ้าของโครงการ เข้าร่วมประชุม

การอบรมโครงการพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาด้วยกระบวนการจัดการเรียนรู้ Active Learning แบบ Fundamental AL Training ประจำปีงบประมาณ 2565

17 สิงหาคม 2565 นางกนิษฐ์ฎา ฐานะวุฒิกุล รอง ผอ.สพป.แพร่ เขต 1 เป็นประธานการอบรมโครงการพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาด้วยกระบวนการจัดการเรียนรู้ Active Learning แบบ Fundamental AL Training ประจำปีงบประมาณ 2565 โดยมี นายพิทักษ์ กาวีวน รอง ผอ.สพป.แพร่ เขต 1 และศึกษานิเทศก์ สพป.แพร่ เขต 1 เป็นวิทยากรดำเนินการอบรม ณ ห้องประชุมสักทอง สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประมศึกษาแพร่ เขต 1

รับชมรายการ “พุธเช้าข่าว สพฐ.” ครั้งที่ 28/2565 ประจำวันพุธที่ 17 สิงหาคม 2565

วันที่ 17 สิงหาคม 2565 นางกนิษฐ์ฎา ฐานะวุฒิกุล นายไตรยศ เสรีรักษ์ นายพิทักษ์ กาวีวน รอง ผอ.สพป.แพร่ เขต 1 พร้อมด้วยผู้อำนวยการกลุ่ม/ผู้อำนวยการหน่วยตรวจสอบภายใน บุคลากรที่เกี่ยวข้อง รับชมรายการ “พุธเช้าข่าว สพฐ.” ครั้งที่ 28/2565 ประจำวันพุธที่ 17 สิงหาคม 2565 ผ่านvideo conference application zoom เพื่อรับฟังข้อราชการของ สพฐ. และขับเคลื่อน ติดตาม การปฏิบัติงานตามนโยบาย จาก สพฐ. ณ ห้องกระดังงา สพป.แพร่ เขต 1

หน้า

Subscribe to ข่าวประชาสัมพันธ์สำนักงาน