ค่ายทักษะการคิด

นายกิตติพงศ์  ราชสิกข์ ผอ.สพป.แพร่ เขต ๑ เป็นประธานเปิดค่ายพัฒนาทักษะการคิด เพื่อยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน O-Net ณ ห้องประชุมโรงเรียนบ้านห้วยฮ่อม โดย นายปฐมพงษ์  ดอกแก้ว รอง ผอ.สพป.แพร่ เขต ๑ กำกับดูแล ช่วยเหลือ กลุ่มเครือข่ายการศึกษาเบญจมิตร มี นายเมทะวินทร์  อินต๊ะจวง ผอ.ร.ร.และคณะครูให้การต้อนรับ

รูปภาพ: