ผลการทดสอบ O-Net

นายกิตติพงศ์  ราชสิกข์ ผอ.สพป.แพร่ เขต ๑ ประชุมสัมมนาผู้บริหารโรงเรียนเพื่อยกระดับผลการทดสอบ O-Net ของเขตพื้นที่การศึกษา ระยะเร่งด่วน(ภายใน ๒ เดือน) ณ ห้องประชุมสักทอง สพป.แพร่ เขต ๑

รูปภาพ: