ปฐมนิเทศข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาที่ได้รับบรรจุแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่ง ผู้อำนวยการสถานศึกษา

12 ตุลาคม 2565 นายอภิรักษ์ อิ่มจิตอนุสรณ์ ผอ.สพป.แพร่ เขต 1 ปฐมนิเทศข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาที่ได้รับบรรจุแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่ง ผู้อำนวยการสถานศึกษา สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษประถมศึกษาแพร่ เขต 1 โดยมี นางกนิษฐ์ฎา ฐานะวุฒิกุล นายไตรยศ เสรีรักษ์ นายพิทักษ์ กาวีวน รอง ผอ.สพป.แพร่ เขต 1 พร้อมด้วยผู้อำนวยการกลุ่มและบุคลากรที่เกี่ยวข้อง ให้การต้อนรับ ณ ห้องประชุมยมหิน สพป.แพร่ เขต 1

รูปภาพ: