ตรวจเยี่ยมการจัดการเรียนการสอนของโรงเรียนบ้านหนองม่วงไข่(ม่วงไข่วิทยาคาร)

27 พฤษภาคม 2565 นายอภิรักษ์ อิ่มจิตอนุสรณ์ ผอ.สพป.แพร่ เขต 1 ตรวจเยี่ยมการจัดการเรียนการสอนของโรงเรียนบ้านหนองม่วงไข่(ม่วงไข่วิทยาคาร)  ต.หนองม่วงไข่ อ.หนองม่วงไข่ จ.แพร่ พร้อมทั้งติดตามความก้าวหน้าการปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียนของโรงเรียนบ้านหนองม่วงไข่ โดยได้รับการต้อนรับและอำนวยความสะดวกจาก นายอนุสรณ์ พุทธจร ผอ.โรงเรียน และคณะครู/บุคลากรทางการศึกษาอย่างดียิ่ง

รูปภาพ: