ประชุมผู้บริหารสถานศึกษาในสังกัด สพป.แพร่ เขต 1 ครั้งที่ 3/2563

1 กันยายน 2563 นายอภิรักษ์ อิ่มจิตอนุสรณ์ ผอ.สพป.แพร่ เขต 1 เป็นประธานการประชุมสัมมนาผู้บริหารสถานศึกษาในสังกัด สพป.แพร่ เขต 1 ครั้ง 3/2563 โดยมีการมอบเกียรติบัตรโรงเรียนที่มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนสูง โรงเรียนที่ได้รับรางวัลนวัตกรรมดีเด่น และนักเรียนที่ได้คะแนนเต็ม 100 คะแนน ณ ห้องประชุมสักทอง สพป.แพร่ เขต 1

รูปภาพ: