การจัดการเรียนการสอนโดยใช้ DLTV

15 พ.ค.62 นายกิตติพงศ์ ราชสิกข์ ผอ.สพป.แพร่ เขต 1 นายกนก อยู่สิงห์ รอง ผอ.สพป.แพร่ เขต 1 พร้อมด้วย ผู้อำนวยการกลุ่ม ศึกษานิเทศก์ และ จนท.ที่เกี่ยวข้อง รับชมการอบรมการจัดการเรียนการสอน โดยใช้การศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียม DLTV Teletraining ณ ห้องวีดีโอคอนเฟอร์เร้นส์

รูปภาพ: