ร่วมพิธีปลงผมนาค

1 พ.ค.2562 นายกิตติพงศ์ ราชสิกข์ ผอ.สพป.แพร่ เขต 1 ร่วมพิธีปลงผมนาคพิพัฒน์ ใจภักดี ศึกษานิเทศก์ สพป.แพร่ เขต 1 ซึ่งเข้าพิธีอุปสมบทเฉลิมพระเกียรติ เนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก ณ วัดปงท่าข้าม อ.สูงเม่น จ.แพร่

รูปภาพ: