มอบจักรยาน

22 เมษายน 2562 นายกนก อยู่สิงห์ รอง ผอ.สพป.แพร่ เขต 1 เป็นตัวแทนสมาคมกีฬาจักยานแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ มอบจักรยานแก่นักเรียนในสังกัด เพื่อเฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เพื่อใช้เป็นพาหนะในการเดิ้นทางไปโรงเรียนของนักเรียน จำนวน 10 คัน ประกอบด้วย โรงเรียนบ้านป่าแดง โรงเรียนบ้านพันเชิง โรงเรียนบ้านนันทาราม โรงเรียนบ้านในเวียง โรงเรียนบ้านสวนเขื่อน โรงเรียนบ้านอ้อยวิทยาคาร โรงเรียนอนุบาลเทพสุนทรินทร์ โรงเรียนชุมชนบ้านหนุนเหนือ โรงเรียนบ้านแม่คำมี และโรงเรียนชุมชนบ้านร้องเข็ม โรงเรียนละ 1 คัน

รูปภาพ: