รับชมรายการ "พุธเช้า...ข่าว สพฐ." วันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2562

27 ก.พ.62 นายกิตติพงศ์ ราชสิกข์ ผอ.สพป.แพร่ เขต 1 นายกนก อยู่สิงห์ รอง ผอ.สพป.แพร่ เขต 1 พร้อมด้วยผู้อำนวยการกลุ่มและเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง รับชมรายการ "พุธเช้า...ข่าว สพฐ." ประจำวันพุธที่ 27 กุมภาพันธ์ 2562 ณ ห้องประชุม VDO conference สพป.แพร่ เขต 1

รูปภาพ: