คุณแน่ใจว่าต้องการลบ ประกาศตำแหน่งว่างข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งบุคลากรทางการศึกษาอื่นมาตรา ๓๘ค.(๑) ตำแหน่ง ศึกษานิเทศก์?

แท็บหลัก

คำสั่งนี้เมื่อทำแล้วไม่สามารถย้อนได้