คุณแน่ใจว่าต้องการลบ การย้ายข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครู ปี พ.ศ.2562?

แท็บหลัก

คำสั่งนี้เมื่อทำแล้วไม่สามารถย้อนได้