คุณแน่ใจว่าต้องการลบ ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการสรรหาลูกจ้างชั่วคราวฯตำแหน่งพี่เลี้ยงเด็กพิการฯ สังกัดสพป.แพร่ เขต 1?

แท็บหลัก

คำสั่งนี้เมื่อทำแล้วไม่สามารถย้อนได้