คุณแน่ใจว่าต้องการลบ รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการสรรหาลูกจ้างชั่วคราวฯ ตำแหน่งพี่เลี้ยงเด็กพิการ สังกัดสพป.แพร่ เขต 1?

แท็บหลัก

คำสั่งนี้เมื่อทำแล้วไม่สามารถย้อนได้