พิจารณาเครื่องราชอิสริยาภรณ์

6 ธ.ค.61 : นายกนก อยู่สิงห์ รอง ผอ.สพป.แพร่ เขต 1 เป็นประธานการประชุมพิจารณาตรวจสอคุณสมบัติของผู้เสนอขอพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ชั้นสายสะพาย ชั้นต่ำกว่าสายสะพายและเหรียญจักรพรรดิมาลา ประจำปี 2562 ณ ห้องประชุมวาสนา สพป.แพร่ เขต 1

 
รูปภาพ: