คุณแน่ใจว่าต้องการลบ รายชื่อผู้ผ่านการสรรหาลูกจ้างชั่วคราวที่จ้างจากเงินงบประมาณรายจ่าย สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกขั้นพื้นฐาน ตำแหน่ง พี่เลี้ยงเด็กพิการสำหรับโรงเรียนทั่วไปจัดเรียนรวม?

แท็บหลัก

คำสั่งนี้เมื่อทำแล้วไม่สามารถย้อนได้