ผลงานวิชาการ ของนางอำไพ มูลเมือง รายงานผลการศึกษาการใช้บทเรียนสำเร็จรูป ชุดสุขภาพดีมีสุขกลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา

ผลงานวิชาการ รายงานผลการศึกษาการใช้บทเรียนสำเร็จรูป ชุดสุขภาพดีมีสุขกลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา ชั้นประถมศึกษาปีที่ 2 โรงเรียนบ้านร้องกวาง(จันทิมาคม) สพป.แพร่ เขต 1 ของ นางอำไพ มูลเมือง บทคัดย่อ