ผลงานวิชาการ ของนางนพภัสสร ปานหมอก รายงานผลการศึกษาการใช้บทเรียนสำเร็จรูปวิทยาศาสตร์ รายวิชาว22101 วิทยาศาสตร์พื้นฐาน สาระการเรียนรู้สิ่งมีชีวิตกับกระบวนการดำรงชีวิต

ผลงานวิชาการ รายงานผลการศึกษาการใช้บทเรียนสำเร็จรูปวิทยาศาสตร์ รายวิชาว22101 วิทยาศาสตร์พื้นฐาน สาระการเรียนรู้สิ่งมีชีวิตกับกระบวนการดำรงชีวิต ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 โรงเรียนบ้านวังฟ่อน (สิทธิราษฎร์บำรุง) อ.สอง  จ.แพร่ สพป.แพร่ เขต 1 ของนางนพภัสสร ปานหมอก บทคัดย่อ