พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ช่วยเหลือ

คณะครูร่วมกับสำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ ได้ให้ความช่วยเหลือครอบครัวของเด็กหญิงกวินทิพย์ สร้อยเลา นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ ๓ โรงเรียนบ้านดอนชุม(พิริยเทพวงศ์อนุสรณ์) ซึ่งมารดาป่วยเป็นโรคเยื่อหุ้มสมองและไขสันหลังอักเสบ ต้องรับการผ่าตัดที่โรงพยาบาลมหาราช จ.เชียงใหม่

ควบคุมป้องกันสารเสพติด

นายอภิรักษ์  อิ่มจิตอนุสรณ์  รอง ผอ.สพป.แพร่ เขต ๑ รักษาราชการแทน ผอ.สพป.แพร่ เขต ๑ เปิดการประชุมการดำเนินงานควบคุมป้องกันสารเสพติด การบริโภคเครื่องดื่มแอลกอฮอล์และการสูบบุหรี่ของเด็กและเยาวชน ในสถานศึกษาพื้นที่จังหวัดแพร่ ณ ห้องประชุมสักทอง สพป.แพร่ เขต ๑ วิทยากรโดย นายมนตรี  เกษมสุข นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ ๑๐ เชียงใหม่

ป.ป.ช.ระดับจังหวัด

นายไพรสณฑ์  มะโนยานะ รอง ผอ.สพป.แพร่เขต ๑ ร่วมประชุมโครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการอำนาจหน้าที่ของ ป.ป.ช.สพฐ. ระดับจังหวัด ณ ห้องประชุมอิงธารรีสอร์ท จ.นครนายก

เปิดการอบรมพัฒนาศักยภาพการเรียนรู้

นายเสรี ทรงศักดิ์ รองนายก อบจ.แพร่เป็นประธานเปิดการอบรมพัฒนาศักยภาพกาเรียนรู้อบรมศึกษาดูงานวิทยาศาสตร์และสังคมวัฒนธรรม ร.ร.ชุมชนบ้านเหมืองหม้อ,บ้านกาซ้อง-ปทุม วัดเหมืองค่า บ้านนาจักร บ้านนาแหลมและ ร.ร.รัฐราษฎร์บำรุง โดย ส.อบจ.พิภพ ถานะวุฒิพงศ์ รองประธานสภา อบจ.แพร่เป็นผู้ประสานงานจัดสรรงบประมาณจาก อบจ.แพร่จำนวน 250,000 บาท

นิเทศคู่ขนาน

นายไพรสณฑ์  มะโนยานะ รอง ผอ.สพป.แพร่เขต ๑ นิเทศโครงการพัฒนาครูสู่มืออาชีพแบบคู่ขนาน ร.ร.บ้านแม่แรมและ ร.ร.บ้านห้วยฮ้อม

การจัดกิจกรรมโครงการสัปดาห์วิทยาศาสตร์ประจำปี ๒๕๕๗ ของมหาวิทยาลัยแม่โจ้-แพร่ เฉลิมพระเกียรติ

ด้วยได้รับแจ้งจากมหาวิทยาลัยแม่โจ้-แพร่ เฉลิมพระเกียรติว่าในปี ๒๕๕๗ นี้ทางมหาวิทยาลัยงดจัดกิจกรรมสัปดาห์วิทยาศาสตร์ ในเดือน สิงหาคม ๒๕๕๗

เนื่องจากได้จัดงาน " เปิดบ้านวิทยาศาสตร์ " ไปแล้วเมื่อวันที่ ๒๗ มกราคา ๒๕๕๗ และตั้งแต่ปี ๒๕๕๘ เป็นต้นไป มหาวิทยาลัยจะมีการจัดกิจกรรมสัปดาห์วิทยาศาสตร์ประจำปี

ในเดือนสิงหาคม " เป็นประจำทุกปี "

อบรมประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา

สพป.แพร่ เขต 1 ร่วมกับสพป.แพร่ เขต 2 และคณะกรรมการประสานและส่งเสริมการศึกษาเอกชนจ.แพร่ จัดอบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาระบบประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา ณ สพม.เขต 37 โดยมีนายอภิรักษ์ อิ่มจิตอนุสรณ์ รองผอ.สพป.แพร่ เขต 1 เป็นประธานเปิดการอบรม นางศุภมาส สินมณี กล่าวรายงาน

หน้า

หนังสือราชการ

ประชาสัมพันธ์ / จัดซื้อจัดจ้าง

ผลงานวิชาการ

Subscribe to Front page feed